top of page
מיקום המערה

מיקום המערה

צילום: בועז לנגפורד

בריכת המעין בפתח המערה

בריכת המעין בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

בריכת המעין בפתח המערה

בריכת המעין בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה: 

עין אל-מערה הינו מעין קטן, הנובע בתוך חלל מערה שנחשפה בגדתו המזרחית של ואדי אל-חכים. המערה מורכבת בעיקרה מצמד חללים קטנים שהתפתחו בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת בית מאיר). המערה מופיעה במפות הטופוגרפיות לצד מעיינות נוספים הנובעים באגן הנחל. ריכוז המעיינות מנוצל על ידי תושבי הסביבה הפלסטינים להשקאת בוסתנים וכן כמקור המים של פארק מים מפותח, הכולל בריכות, מתקני שעשועים ובתי קפה. מערת הנביעה נסקרה ומופתה על ידי צוות המלח"ם (שמוליק אבידן ובועז לנגפורד) ב-4.3.14.

פתח המערה פעור במצוק גדתו המערבית של ואדי אל-חכים, מטרים אחדים מעל אפיק הנחל. צורת הפתח מעוגלת ומידותיו 3X2.5 מ'. חזית הפתח נחסמה על ידי קיר בטון נמוך, היוצר במקום בריכה רדודה אשר מימיה מוזרמים למגלשת מים שנבנתה בסמוך. שטח הבריכה נפרש לכל רוחב חלל הכניסה, המורכב מחדר קטן שבתקרתו פעורה כיפת המסה רדודה. פלג מים חלש יורד אל חלל הכניסה ממספר כיוונים. 

 

גישה: 

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מהישוב בית אריה או בנסיעה בכביש המחבר בין הכפר עבוד לכפר בית דימא.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 ם המערה: עין אל-מערה 

נ.צ: 156356/158964

מיקום: ואדי חכים – מערב השומרון  

גובה: 303 מ' מעל פני הים

bottom of page