top of page
קיר מודרני בפתח מערת המתבודד

קיר מודרני בפתח מערת המתבודד

צילום: בועז לנגפורד

צילום: בועז לנגפורד

ספלול חצוב בחזית מערת המתבודד

ספלול חצוב בחזית מערת המתבודד

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת המתבודד הינה המערה הקטנה ביותר במכלול עין עלווה (אוכה הכולל מגיע ל-40 מ').

המערה בנויה ממחילה בודדת שהתפתחה בכיוון כללי צפון-מזרח, במחילה נראים סימני המסה פראטית בדמות כיפות המסה ומחילות מעוגלות.

פתח המערה רחב, מידותיו כ-4X4 מ' וממנו נמשכת מחילה רחבה וגבוהה לצפון-מזרח (A). לאחר כ-25 מ' מצר חלל המחילה ובמקום ישנו קיר שנבנה במהלך העשור האחרון על ידי מתבודד שחי בחזית המערה. בנקודה זו פונה המחילה צפונה ומיד שוב לצפון- מזרח (B), במהלך פיתול זה מצר עוד חלל המחילה ולאחר מעבר צר מתרחבת לכדי חלל קטן (C) אשר בו מסתיימת המחילה.

 

 

נוכחות אנושית:

  • בצידה הדרומי של חזית המערה, מחוץ לפתחה, ישנו ספלול קוני, צר ועמוק.

  • בכניסה למערה, סמוך לפתח ישנו קיר אבנים מטויח שנבנה ע"י אדם שחי במערה בשנת 2000 (באופן מקרי, במהלך מיפויה המחודש של המערה הגיע "המתבודד" שחי בה לבקר במקום. לדבריו הוא עזב את המערה לאחר שבעקבות הלשנה דרשו זאת ממנו רשויות החוק).

  •  

בע"ח:

  • במערה נצפו עטלפים אשר לא זוהו.

 

 

גישה:

  • הגישה אל פתח המערה דורשת טיפוס ע"ג קיר סלע קצר (כ-4 מ') עד לפתח מערת המרפסת. מפתח המערה טיפוס נוסף עד לפתח המערה (טיפוס פשוט ללא צורך באמצעים טכניים).

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

המערה: מערת המתבודד

נ.צ: 192545/271106

מיקום: עין עלווה – נחל גוש חלב

גובה: 660 מ' מעל פני הים

 

 

bottom of page