top of page
פתח מערת נחל דרוך

פתח מערת נחל דרוך

צילום: ולדמיר בוסלוב

פתח מערת נחל דרוך

פתח מערת נחל דרוך

צילום: ולדמיר בוסלוב

תאור המערה:

מערת נחל דרוך הינה מערה קטנה שהתפתחה בסלע גיר מתצורת שבטה. פתח המערה פעור בגדתו הצפונית של נחל דרוך כ-10 מ' מעל אפיק הנחל ומידותיו 8X2.5 מ'.

מידע על המערה הובא למלח"ם על ידי בועז לנגפורד, לאחר סיור במקום באפריל 2008 ותועדה כשנה לאחר מכן על ידי אלחנן קליינברג ואמיר פיריה.

המערה בנויה מחלל כניסה רחב אשר ממנו יוצאת מחילה צרה (אורכה כ-20 מ' ורוחבה כ-1 מ') שבסופה היא הולכת ומצרה. קרקעית המערה אופקית ומכוסה עפר תחוח וגללי עיזים/יעלים. תקרת המערה מעוגלת ופעורות בה כיפות המסה אחדות. על גבי התקרה והקירות ישנם סימני פיח, כנראה עדות לשריפת המערה על ידי בדואים. יתכן ופעולת שריפת המערה מנעה את נוכחות קרציית המערות במרחב הכניסה. אם זאת, בחלל המחילה הפנימית ישנו ריכוז גבוהה של הקרציה.

 

 

גישה :

ניתן להגיע אל המערה בהליכה רגלית דרך השביל המסומן בשחור (שביל נחל דרוך מס' 15270).

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם: מערת נחל דרוך

נ.צ: 136563/030158

מיקום: רכס חתירה

 

bottom of page