top of page
החלל שבקרקעית בור הציפורים

החלל שבקרקעית בור הציפורים

צילום: בועז לנגפורד

פתח בור הציפורים

פתח בור הציפורים

צילום: בועז לנגפורד

מרכז הארובה במבט מהפתח

מרכז הארובה במבט מהפתח

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה: 

בור הציפורים, בזכות גודלו, הוא אחד מהבורות המרשימים ביותר בישראל.

פתח הבור נמצא על מדרון קירטוני, תלול בעל מפנה מערבי. מידות הפתח הם כ-10X10 מ'. מפתח הבור יורד חלל רחב ביותר לעומק של כ-105 מ'. כ-60 מ' מתחת לראשו מאבד החלל את צורתו דמויית צינור ונפתח לאולם אדיר שבמרכזו, מתחת לקמין, ישנה דרדרת גבוהה הבנויה מסלעים, חומר אורגני וכן מרכיבים שונים שנפלו אל האולם דרך פתחו הגבוה.

בכל שטח הבור אין משקעי מערות.

הבור כולו מואר באור החודר דרך הפתח.

 

שמו של הבור ניתן לו בהתאם לשימוש בו על ידי קאקים.

 

הערות:

הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל. סביבת הבור מורכבת מסלע קירטון רך וקשה לאתר במקום עוגנים.

 

הירידה האנכית מסתיימת בראש הדרדרת שבקרקעית. מראש הדרדרת ניתן לרדת ללא עזרת חבל (עוד כ-20 מ') ולסקור את קירות הבור.

כתב: בועז לנגפורד

 שם המערה: בור הציפורים

(/בור הקאקים/ קמין אל חוספי)

נ.צ: 171511/175965

מיקום:  מצפון ליצהר, 

ממזרח לעצירה אל קבליה

גובה: 570 מ' מעל פני הים

bottom of page