top of page
התקנת חבלים בכניסה לבור חן

התקנת חבלים בכניסה לבור חן

צילום: בועז לנגפורד

טיפוס מפנים הבור

טיפוס מפנים הבור

צילום: בועז לנגפורד

עטלפי פירות באולם שבקרקעית הבור

עטלפי פירות באולם שבקרקעית הבור

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

המערה בנויה מאולם גדול שבצידו ישנו קמין רחב החשוף אל פני השטח.

פתח המערה הוא ראשו של קמין רחב שנחשף לפני השטח במרכז משטח סלע מאסיבי, כך שההולך על משטח הסלע לא יבחין בפתח הבור עד שיגיע כדי מטרים ספורים ממנו. מידות הפתח: 6X4 מ'. עומקו של הקמין הוא כ-12 מ'. בתחתיתו חודר הקמין לצידו הצפון- מערבי של אולם ענק, מידותיו כ-40 X25. תקרת אולם זה היא בעל מבנה כיפתי וקרקעית האולם משופעת מכיוון הקמין אל צידו השני של האולם. השיפוע של קרקעית האולם היא לא תוצאה של שיכוב הסלעים אל כתוצאה מדרדרת של חומר אורגני וסלעים שחדרו למערה דרך פתח הקמין.

 

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח המערה אינה בעייתית.

הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל. ניתן לעגון על סלעים בסמוך לפתח המערה.

 

* בזמן הביקור במערה (2008) היו במקום מאות פרטים של עטלפי חרקים.

 

ציוד:

  • חבל באורך 15 מ' לירידה אל המערה – ניתן לעגון עם חבל הגלישה.

 

 

 

שם המערה: בור חן

מיקום: צפונית לישוב עלי

זהב. בסמוך ללוע הוולקאני,

בסמוך לחרבת עררה

גובה: 294 מ' מעל פני הים

 

bottom of page