top of page
סכרונים ומשטחי זרימה בקרקעית הנקבה

סכרונים ומשטחי זרימה בקרקעית הנקבה

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים בתקרת הנקבה

נטיפים בתקרת הנקבה

צילום: בועז לנגפורד

אחד מפתחיה הרבים של הנקבה

אחד מפתחיה הרבים של הנקבה

צילום: בועז לנגפורד

תאור:

ביתין הינו כפר גדול הבנוי על כפה רחבה המפרידה בין ואדי שיבן – בדרום, לבין ואדי אל מצית – בצפון. בדרומו של הכפר נמצא תל ביתין המזוהה עם בית אל הקדומה (ב. זיסו עב' דוקטורט).

במרכז התל נמצאת נקבת ביתין עליה כתב פרופ' עמוס פרומקין ב"מדריך ישראל" 1978:

".... מיקום העיר נבחר בשל המעין שבמדרונו הדרומי. למעין נקבה באורך 90 מ' ובה 5 פירים. מימיו נאגרו בבריכת ענק (כ-140X80 מ') וכיום הם זורמים ל"באר" בקרקע הבריכה (הבריכה מסומנת במפה 1:50,000 אך המעין לא) מעינות נוספים נובעים מצפון-מערב ומדרום לביתין...."

 

בביקור לשם מיפוי שנערך בנקבה בשנת 2009 מופתה הנקבה ולהלן תיאורה:

נקבת מים ארוכה המחולקת לשתי מערכות ללא מעבר בניהם (למעט מעבר למים) היורדת בכיוון כללי צפון-מערב לדרום-מזרח. לנקבה פרופיל מחילה רבוע שרוחבו המאפיין 1 מ' וגובהו המאפיין 1.3 מ' (איור 4). הנקבה נפרצה בחציבה ובחפירה כך שחלקה החפור מדופן ומקורה. בחלק קטן מהמקומות נשמרה הבניה המקורית שכללה גם טיוח עבה של הקירות, אך לאורך רוב הנקבה בנויים הקירות והתקרה מבטון – באדיבות המנדט הבריטי.

 

בשני חלקי הנקבה ישנם פירים היורדים מפני השטח אל הנקבה וגובה הממוצע 2.3 מ' (מפני השטח ועד תקרת הנקבה). פירים אל מקורים ברובם במכסה ברזל נעול ובנויים מבטון או מאבני גוויל. סה"כ ישנם 5 פירים המגיעים אל פני השטח ועוד פיר הנראה מפנים הנקבה בלבד (פיר מס' 4).

 

בקצה הנקבה מגיעים המים אל בריכת מים עגולה, עמוקה ומקורה ממנה שואבים תושבי הכפר את מי המעין (איור 3).

 

 

נקבת ביתין – חלק צפוני (פתח – איור 1)

נ.צ:

חלק זה הינו חלקה העליון של הנקבה. נמצא מצפון לכביש החוצה את התל. מעל לחלק זה של הנקבה גדל מטע זיתים, בין עצי הזית ניתן להבחין בפתחי הפירים היורדים אל הנקבה. אורך קטע זה 53 מ' הירדים בשיפוע ממוצע של כ-2 מעלות. המטרים העליונים בקטע זה חצובים, שם גם נובעים מי המעין מה שיוצר באזור זה שכבה מאסיבית של משקעי בריכות (סכרים). כ-20 מ' מראש הנקבה הופכת קרקעיתה מסלע לבוץ.

בקצה הנקבה ישנה חסימה דרכה ניתן לשמוע את נפילת המים מנקודה זו אל נקבת המים הדרומית.

 

 

נקבת ביתין – חלק דרומי (פתח – איור 2)

נ.צ:

החלק הדרומי של נקבת ביתין נמצא במקביל ומתחת לכביש החוצה את התל. אורך קטע זה 50 מ' הירדים בשיפוע ממוצע של כ-1.5 מעלות. בראש חלק זה של הנקבה ישנו פתח קטן דרכו יורדים המים המגיעים מחלקה הצפוני של הנקבה. בנקודה זו מטויחים קירות הנקבה בטיח לבן ועבה, בתקרה ישנו פיר (פיר מס' 4) צר ועגול הבנוי בניה מקורית מאבני גויל – פיר זה חסום ואינו נראה מפני השטח. בקצה נקבה זו ישנו מעבר נמוך המוביל לבריכה עגולה ועמוקה בה נאגרים מי המעין.

כ-10 מ' לפני בריכת המים ישנו פתח צר בקיר המזרחי של הנקבה, המוביל לכוך קטן הבנוי אבני גוויל. לא ברור צורכו של כוך זה.

 

 

גישה וטיול:

  • הגישה אל פתח המערה אינה בעיתית מבחינה תכנית ובעיתית מבחינה ביטחונית.

  • הירידה לפני הנקבה הינו דרך הפירים (אלו שאינם נעולים). ניתן לרדת ללא חבל.

  •  בנקבה לא נצפו עטלפים.

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: נקבת ביתין

מיקום: מרכז הכפר ביתין

גובה: 885 מ' מעל פני הים

 

bottom of page