top of page

תאור המערה:

ביר אל חסף הינו בור קרסטי רחב המורכב מארובה אנכית המובילה לחלל רחב. חלל המערה התפתח בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים בסלע גיר מגיל קנומן עליון.

פתח המערה נחשף בראש כיפה טופוגרפית ממזרח לישוב שילה. מידות הפתח 3 X1.5 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. מהפתח נמשך פיר רחב שעומקו כ-12 מ'. במרכז הפיר גדל עץ תאנה אשר צמרתו מבצבצת דרך הפתח שבראש הפיר. בתחתית הפיר הוא מתחבר לאולם קטן שמידותיו כ-15X7 מ' וגובהו כ-6 מ'. קרקעית הפיר משופעת בירידה מתונה למזרח. בכל חלקיה מקננות יונים, אשר מנצלות את החלל המואר למחצה, כאתר משכן וקינון. בכל חלקי המערה ישנם פרטים רבים של חיפושית מהסוג בלאפס. אלו מטפסים על קיני היונים והגוזלים שבהם.

 

הערות:

  • הכניסה אל המערה מצריכה עזרת חבל. נקודת עיגון החבל נמצאת כ-25 מ' מהפתח כך שיש צורך להצטייד ב: חבל באורך 15 מ' לירידה אל המערה וכן חבל באורך 25 מ' לעיגון.

  • במערה לא נצפו עטלפים.

  • פתח המערה מופיע בטעות במפות הטופוגרפיות בסימון של בור מים.

 

שם המערה: ביר אל חסף

מיקום: ממזרח לישוב שילה

גובה: 853 מ' מעל פני הים

bottom of page