top of page
פתחי מערת ברבור

פתחי מערת ברבור

צילום: בועז לנגפורד

כוורת ישנה בתקרת המערה

כוורת ישנה בתקרת המערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעים עתיקים שנחשפים בדפנות החלל

משקעים עתיקים שנחשפים בדפנות החלל

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

כללי:

מערת ברבור הינה מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה). המערה החשובה ביותר מבחינת רצף סדימנטרי טבעי במדבר יהודה. המערה נמצאת בתחתית מצוק של תצורת שבטה בכפיפה ( נטיות של 20-30 מעלות) הדרום מזרחית של קמר דיה דימונה כמריר. למערה פתח גדול, מלבני הפונה דרומה ונמצא בצד הצפוני של הערוץ. סביב המערה ובתוכה מינרליזציה ברזלית עתירת יסודות נדירים שנחקרו ע״י שמעון אילני ואורי ריב. 

 

גישה:

הגישה אפשרית לרכב גבוה 4x4 על השביל האדום היוצא מדימונה, לאורך נחל דימונה. בנקודה מסויימת יש להשאיר את הרכבים ולהתקדם רגלית בערוץ תלול המוביל לפתח המערה.

 

חלל המערה:

לתוך המערה ולחללים שבסביבתה חדר חול של תצורת חצבה החול הנ״ל מלוכד במינרליזציה ברזלית שחדרה מכיוון ים המלח ומתוארכת לכלפני 11 מ״ש. קרומי mammillary פראטיים בעובי ס״מ אחדים מצפים את הדפנות והתקרה שמעל המשקע החולי המבורזל, חלקם עברו המסה משנית ע״י התעבות. חלק מקרומי ה mammiliary מכוסים ב folia דבר המעיד כנראה על קרבת מי התהום. מצבם הנוכחי אופקי, כפי שנוצרו, דבר המעיד שלא התרחשה הטייה משמעותית מאז שנוצרו.

שכבה של כחצי מטר של רפסודות קלציט מקורקעות מכסה את שכבת החול המבורזל. מעיד בבטחון על הרגע האחרון בו היו מי התהום במערה.

 

הערות:

  • מידע נוסף על המערה ניתן למצוא בעבודת המאסטר של אורי ריב

  • במערה נצפתה כוורת דבורים רצנתית, שהיתה פעילה במשך 3 שנים וננטשה

 

 

נכתב על ידי: עמוס פרומקין ויואב נגב

 

 

שם המערה: מערת ברבור

נ.צ: 161510/059366

מיקום: נחל דימונה

 

bottom of page