top of page
פתח מערת מפל בניאס

פתח מערת מפל בניאס

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים בלויים

נטיפים בלויים

צילום: בועז לנגפורד

שברי חרסים בקרקעית החלל

שברי חרסים בקרקעית החלל

צילום: בועז לנגפורד

תאור האתר:

 

מערת מפל בניאס הינה מערה קטנה בעלת חלל יחיד שהתפתח בסלע טרוורטין מגיל פליסטוקן (תצ' טרוורטין דן). פתח המערה נחשף במצוק גדתו המערבית של נחל בניאס, מתחת לקופות הכניסה לאתר מפל בניאס. פתח המערה פעור בצידו המזרחי של החלל, מידותיו 1.7X0.8 מ' וצורתו אליפטית. חלל המערה מורכב מחדר מעוגל, מידותיו 4X3.8 מ' וגובהו 0.8 מ'. קרקעית החלל אופקית ומכוסה בהצטברות קרקע עבה בה מעורבים שרידי בעלי חיים רבים, ענפי עצים ושברי כלי חרס רבים. נראה כי שרידי בעלי החיים הובאו למרום על ידי עוף דורס שקינן במערה בעבר (קן הרוס נמצא בפתח המערה).

בצידו הדרומי של חלל המערה ישנם משקעי מערות פעילים, בהם: אלמוגי מערות, משטחי זרימה, נטיפי קש.

 

גישה:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בגלישת חבלים מראש מצוק גדת הנחל.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת מפל בניאס

נ.צ – 213933/293958

מיקום –מפל הבניאס

גובה: 310 מ' מעל פני הים

bottom of page