top of page
קרקעית קמין בלוטים

קרקעית קמין בלוטים

צילום: בועז לנגפורד

בלוט שנסחף מפני השטח אל חלל המערה

בלוט שנסחף מפני השטח אל חלל המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

קמין בלוטים הינו קמין קטן (עומקו הכולל כ-25 מ') ומדורג שהתפתח בתהליכי המסה ואדוסים בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' סחנין).

לקמין פתח כניסה קטן (מידותיו 0.7X0.5 מ') התחום בסלעי התמוטטות אשר סתמו את פתחו המקורי של הקמין שמידותיו היו כ-2.5X4.5 מ' וקווי המתאר שלו נראים היטב על פני השטח.

מפתח הכניסה נמשכת, בינות לסלעי ההתמוטטות שסתמו את פתחו המקורי של הקמין, מחילה אנכית ומדורגת (I) שלאחר 4 מ' מתחברת לקמין עצמו (II). צורת הקמין, בנקודה זו, מעוגלת, קירותיו חשופים וניכר בהם סימני המסה שיצרו בהם אזורים מחודדים. בדופנו הדרומית נראה היטב קו הסדק שלאורכו התפתח הקמין (כיוון הסידוק הכללי הוא צפון – דרום). מנקודת החיבור בין מחילת הכניסה לבין הקמין, יורד זה כ-20 מ' כשבמרכז גובהו מופיעה מדרגה משופעת מכוסה בוץ ושברי סלעים. מתחת למדרגה זו ועד קרקעיתו (III) הופך הקמין להיות בעל פרופיל רוחב מעוגל שמדפנותיו נמשכות בליטות היקפיות ולאורכו משלשלים שורשי עצים.

קרקעית הקמין נראית כרחבה מעוגלת (1.5X1.5 מ') המכוסה אדמת טרה רוסה בוצית ומעט אבנים. בקרקעית הקמין, בצמוד לקירות, ישנם "קנים" של יערונים שנבנו מספלולים, עלים, ובלוטים רבים הפזורים ברחבי הקמין ובעיקר על גבי קרקעיתו.

 

* בקמין ישנם מעט מאד ספלאוטמים. ספלאוטמים אשר עברו המסה משנית מצויים בנקודות שונות בקמין ובעיקר בקירות בסמוך לקרקעית.

 

* בקמין לא נצפו עטלפים או גואנו.

 

 

גישה:

  • הכניסה אל הקמין אפשרים בעזרת חבלים בלבד – ניתן לעגון את חבל הגלישה על גבי הסלעים שבסביבתו הקרובה של הפתח.

  • המדרגה שבמרכז הקמין נוחה דיו על מנת לעמוד עליה אך בסביבתה אין עיגונים טבעיים נוחים כך שבנקודה זו מומלץ להשתמש במגן שפה לחבל.

  • בקרקעית הקמין אין נקודה מוגנת מנפילת אבנים ליותר מאדם אחד.

 

 

כתב: בועז לנגפורד, לאחר ביקור במקום עם מיקה אולמן

 

שם המערה: קמין הבלוטים

מיקום: הר פקיעין

גובה: כ-866 מ' מעל פני הים

bottom of page