top of page
תחתית הקמין המרכזי

תחתית הקמין המרכזי

צילום: בועז לנגפורד

מעבר אל קמין צדדי

מעבר אל קמין צדדי

צילום: בועז לנגפורד

מבט אל ראש הקמין

מבט אל ראש הקמין

צילום: בועז לנגפורד

חשופית בקרקעית המערה

חשופית בקרקעית המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

בור ארקו הינו בור קרסטי קטן המורכב משלושה קמינים שנוצרו בתהליכי המסה ודוסים בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת עמינדב). אורכם הכולל של חללי הבור מגיע ל-32 מ' ועומקו המרבי ל-26 מ'.

במערה נפרצה על ידי אליהו ולדמן בתחילת שנת 2012. שם המערה ניתן לה על שם כלבו של אליהו.

המערה מופתה על ידי בועז לנגפורד, שמש יערן וחנן צוקר מספר חודשים לאחר חשיפתה.

 

לבור פתח מעוגל (מידותיו 0.7X1 מ') שנחשף בשטח טרשי ממערב ליישוב עופרה. מרחב הפתח הוא האזור הצר ביותר בחלל הבור. מהפתח נמשך קמין אנכי ההולך ומתרחב. כ-10 מ' מתחת לפתח מתחבר הקמין אל ראשם של צמד קמינים קטנים המקבילים אליו מצפון. חיבור נוסף אל קמינים אלו קיים בתחתית הבור שם מידותיו מגיעים ל-7X3 מ'. קרקעית תחתית הבור מכוסה אדמת טרה רוסה אדומה ומעט אבנים. הקרקעית משופעת (בירידה) לצפון ומתחברת, במעבר נמוך אל תחתית צמד הקמינים. קרקעית הקמינים אופקית ומכוסה אבנים מעטות. בתקרת ובקירות הקמינים שקעו ספלאוטמים רבים (נטיפים, משטחי זרימה, אלמוגי מערות, אוזני פיל ועוד).

בכל חלקי הבור נראו חשופיות זעירות בעלות צבע כהה. בחלקו העליון של הבור ישנם אלפים רבים של זבובונים זעירים המכסים את קירותיו. בקרקעית הבור נצפו גם נדל צהוב ופרוונית (מתה).

 

הערות:

  • ניתן להגיע ברכב פשוט עד 10 מ' מפתח הבור.

  • הכניסה אל הבור דורשת שימוש בחבל (כ-30 מ') אותו ניתן לעגון לבולטים שהותקנו בצמוד לפתח.   

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: בור ארקו

נ.צ: 1746/1507

מיקום: עופרה

גובה: 828 מ' מעל פני הים

bottom of page