top of page
פעמוני חציבה

פעמוני חציבה

צילום: בועז לנגפורד

עכביש מהסוג רעדן

עכביש מהסוג רעדן

צילום: בועז לנגפורד

בחרבת ערקן אל חלה עשרות חחלים תת קרקעיים אשר נחקרים על ידי בועז זיסו החל משנת 1997. יאיר צורן ושמוליק ריקליס דיווחו על חלק מחללים אלו בעוד שאחרים אותרו על ידי אלון קליין במהלך חיפושים אחרי שודדי עתיקות. בקיץ 2011 מופתה מערכת חללים שכונתה "מערכת בית הבד הגדולה" על ידי בועז לנגפורד, בועז זיסו, ועופר פרומקין. במערכת זו זוהו מספר חרותות אשר פורסמו במסגרות שונות.

 

 

להלן מובא תיאורה הפיסי של המערכת:

מערכת בית הבד הגדולה שבחרבת ערקן אל-חלה הינה מערה מפותחת המורכבת ממספר מתקנים וחללים שנחצבו בסלעי קירטון ונארי מגיל איאוקן תיכון (תצ' מרישה). למערכת החללים מספר פתחים שנחסמו בעבר, במכוון או על ידי בליית הזמן, כך שכיום הכניסה אפשרית דרך פתח יחיד שנחצב בקצהו הדרומי של מסדרון מאורך. במקורו נחצב המסדרון כדרך גישה אל מערכת חדרים (מחסנים) תת קרקעית שצורתה תלתנית. לכתחילה נחצב המסדרון כשהוא יורד מפני השטח אל עומק הסלע. בקצה המסדרון נחצבו שלושה חדרים, אחד מול קצה המסדרון, דהינו בכיוון ירידתו, ושניים נוספים, אחד מכל צד של קצה המסדרון. אל כל חדר הוביל פתח נפרד כשהפתח המוביל אל החדר שבקצה המסדרון רחב יותר מפתחי החדרים הצדדיים. כיום מכוסה המסדרון בשפכי עפר רבים ובו חשוף רק הפתח שמול קצהו. צורת הפתח מרובעת ומידותיו 1X0.6 מ'. הפתח מוביל אל חדר בעל צורה מורכבת (A) שנוצרה בעקבות שינויים והרחבות בחלל החדר המקורי.

קרקעית החדר מכוסה שפך עפר תלול שחדר דרך פתח הכניסה, תקרת החדר אופקית וקרוסה בחלקה. קירו המזרחי וחלק מקירו הדרומי של החדר אלו קירותיו המקוריים. בצידו הדרום מערבי ישנו מעבר רחב המוביל לחלל שהורחב מחלל החדר המקורי. מידות החלל 9X5 מ', וגובהו 2.4 מ'. במרכז החלל ישנו עמוד רבוע המחובר בחלקו הדרומי לקיר החלל ובכך יוצר הוא הפרדה לצמד חללי משנה (1A ו-2A).

בפינות העמוד ישנו עיטור בצור פסים אורכיים המדגישים את פינותיו. בקצה חלל A, מצפון לעמוד, ישנו פתח מעוגל הנראה כפריצה מאוחרת שנועדה לחבר בין חלל A לחדר נוסף מצפון לו (B). חדר זה הוא חלק ממערכת התלתן שנחצבה בקצה המסדרון. מידותיו כיום 5X4 מ' וגובהו מגיע ל-2.5 מ'. פתחו המקורי של החדר נחסם וניתן להבחין בו במרכז הקיר המזרחי. בסמוך לפתח החסום, בקצהו המזרחי של הקיר הדרומי, ישנו פתח נוסף, צר ונמוך, המחבר גם הוא בין חלל חדר B לחלל A הסמוך. בצידו המערבי של חדר B, בסמוך לפתח המחבר בינו לבין חלל A, ישנו בור שוד גדול בו נמצאה פסולת ועטיפות מזון שיוצר במזרח ירושלים בשנת 1999. כנראה שפעילות השוד היא שחשפה פתח נוסף הפעור בפינתו הדרום מערבית של החדר. מידות הפתח 0.65X0.35 מ' וצורתו מקומרת. הפתח מוביל מערבה אל חלל מעוגל (חלל C, מידותיו 3X3 מ') בעל פתח אנכי בתקרתו. הפתח, כמו רוב שטח החלל, סתום לחלוטין בסדימנט גס, שנחפר בחלקו (ככל הנראה כחלק מפעולות השוד) כך שהמעבר בחדר אפשרי בקושי רב.

המעבר אל החלל השלישי (D) שבמערכת התלתן המקורית אפשרי דרך פתח קטן שנפרץ בצידו הצפון מזרחי של חלל A, בסמוך לפתח הכניסה. מידות החדר המקורי הן 2.8X4 מ'. גובהו 1.4 מ', קרקעיתו משופעת צפונה ותקרתו אופקית. פתח הכניסה המקורי אל חדר זה פעור בפינתו הדרום מזרחית, בסמוך לפתח הכניסה הנוכחי אל חדר זה. בקירו המזרחי של החדר ישנם סימני תעלות ניתוק המרמזים אולוי על הפסקת חציבת החדר טרם השלמתה. יתכן גם שאלו נוצרו בניסיון להרחבת החדר בשלב מאוחר, בדומה לפעולות שנעשו בחלל A. קירו הצפוני של חלל D נפרץ וחובר אל חלל ענק (E) הנמשך כ-16 מ' צפונה שם מתעקל הוא ונמשך עוד 12 מ' מזרחה. רוחב החלל כ-6.5 מ', גובהו כ-5 מ' ולו פרופיל קוני כשצידו הרחב בקרקעיתו וצידו הצר בתקרתו, שם פעורים שני פתחים אנכיים. אחד מעל הנקודה בה מתעקל החלל מזרחה, צורתו מלבנית והוא חסום כיום בגושי סלע מסותתים. פתח שני פעור בצידו המזרחי של החלל, בסמוך לחיבורו לחלל F, צורתו מעוגלת וברובו חסום הוא בשפך סלעים בניהם חודר מעט אור מפני השטח. פתח נוסף פעור בצידו הדרומי של החלל, בסמוך לחיבורו לחלל D. הפתח חסום בשורות אבנים גדולות ונראה כי במקורו היה הוא פתח גדול ורחב. נראה כי חלל E שימש כמחצבת אבן שחוברה לחללים סמוכים. בצידה הדרומי למערכת התלתן ובצידה המזרחי לחלל אחר (F) שנוצר ככל הנראה מהרחבה של מערכת תלתן נוספת. המעבר בין מחצבת האבן (חלל E) לחלל F נראה כפתח רחב (מידותיו 4.6X2.2 מ') המחולק במרכזו על ידי עמוד סלע גדול. משני צידי העמוד ישנם פתחים מקומרים החסומים בבסיסם בקיר אבן נמוך. חלל F הינו חלל נרחב (מידותיו 9X5.8) שנוצר מחיבורם של צמד חללים סמוכים (1F ו-2F). במרכז קירו הדרומי של חלל 1F ישנו פתח חסום ששימש כפתחו המקורי. מידות הפתח 1.2X1.6 מ' וכיום נמצא הוא 1.2 מ' מעל קרקעית החלל. חלל 2F הינו חלק ממערכת חללים במבנה תלתן הזהה בצורתה למערכת התלתן שבאזור פתח המערה. פתח נמוך הפעור בצידו המערבי של חלל 1F מוביל למסדרון מאורך (G) הנמשך על ציר צפון – דרום כך שפתחו היה בצידו הדרומי. כיום צד זה מכוסה וחסום בלוחות אבן מלבניים כך שהמעבר דרך המסדרון אל פני השטח איננו אפשרי. בקצהו הצפוני של המסדרון ישנם פתחים נוספים. צמד פתחים קטנים, החצובים בדופן המזרחי של המסדרון, מובילים אל חלל קטן (חלל H, מידותיו 3X2 מ'), קרקעיתו משופעת צפון-מזרחה ומתנקזת אל פתח זעיר שנפרץ בפינתו הצפון מזרחית של החדר. הפתח מוביל צפונה אל חלל I אליו ניתן להתחבר גם מהפתח שבקצה מסדרון G. אפשרות נוספת להתחבר אל חלל I היא דרך חלל F1 שם ישנו פתח נמוך ורחב (2X0.3 מ') המחבר את חלל F1 אל חלל מעוגל (J) הדומה במאפייניו לחלל C – חלל מעוגל בעל פתח סתום בתקרתו. בצידו המערבי של החלל ישנו פתח נמוך המתחבר אל צידו מזרחי של חלל I. חלל I בנוי, בחלקו המערבי מהחדר שבקצה מערכת התלתן המקורית ובחלקו המזרחי מהרחבת החלל המקורי וחיבורו אל מחצבת אבן הנמשכת צפונה. המחצבה מורכבת בעיקרה מחלל מרכזי (K) שמידותיו 15X7 מ'. בממרכז חלל K מתפצלת המחצבה ונמשכת מזרחה אל חדר גדול (L) הנמוך בכ-2 מ' מתחת לקרקעית מרכז המחצבה1. על הפרשי הגובה מתגבר גרם מדרגות צר החצוב בצידו הדרומי של חלל L. מעל גרם המדרגות ישנו פתח רבוע המחבר את חלל L עם חלקו המזרחי של חלל I. נראה שחיבור זה הפסיק לשמש לאחר העמקתו של חדר L. בשלב מסוים לאחר פעולת ההעמקה שימש חלל זה כמאגר מים שמקורם אינו ברור עדיין. בצידו הצפוני של החלל ישנו עמוד רבוע ומצפון לו מתפצל חלל המחצבה לצמד חללי משנה (1K ו-2K). בחלל 2K ישנם מדפים רבים המעידים על שלבי חציבה שעוד לא הסתיימו. בצידו הצפון-מזרחי של החלל, כ-1 מ' מעל קרקעיתו, חצוב פתח מקומר (מידותיו 0.6X1 מ') המוביל למחילה קצרה הנמשכת צפונה ומסתיימת לאחר 1.6 מ'. בקיר המזרחי של המחילה, בסמוך לפתח, חצובה נישה חצי מעוגלת שנראה שנועדה להנחת נר. על פי צורתה, נראה כי מחילה זו נועדה לשמש כמחילת מסתור המחברת בין חלל המחצבה לחלל אחר. מסיבות שאינן ידועות לנו לא הושגה המטרה והחציבה נפסקה. נראה כי פעולת חציבת מחילת מסתור הצליחה יותר בצידו המערבי של חלל I. בקיר המערבי של החלל נחצבו שני פתחים, צורת הדרומי מקומרת וחציבתו גסה ואילו צורת הצפוני טרפזית וחציבתו מוקפדת. הפתח הטרפזי מוביל אל מחילה מאורכת היורדת במדרגות נמוכות ונמשכת 4.5 מ' מערבה. בסופה פונה המחילה דרומה ופורצת אל קירו הצפוני של חלל גדול (חלל M, מידותיו 7X5.5 מ' וגובהו מגיע ל-2.2 מ') ששימש כבית בד. המחילה מתחברת אל בית הבד בתחתית הקיר, מאחורי אזור המכבש, כך שהסתרתה אפשרית בקלות. בסמוך לנקודת החיבור בין המחילה לבית הבד ישנו פתח נוסף שנוצר כתוצאה משבירת הקיר המפריד בין דופן המחילה לבין חלל בית הבד. בפתח שבור זה ניתן להבחין בהקפדה היתרה בה נחצבה המחילה, הנמשכת בצמוד לקיר בית הבד כך שעובי הקיר המפריד בניהם אינו עולה על 20 ס"מ. הפתח המקומר הסמוך לפתחה העליון של המחילה מתחבר גם הוא אל בית הבד, מדרום למתקן המכבש ונראה שנפרץ לאחר חציבת המחילה.

בצידו המזרחי של חלל בית הבד ישנו פתח רחב (3X0.6 מ') החסום ברובו בסדימנט אפור בו מעורבים סלעי מפולת גדולים ושברי קרמיקה. בצידה הדרומי של החסימה ישנו מעבר צר ונמוך הנמשך מזרחה ומתחבר לאחר כ-2 מ' אל פתח צר המוביל דרומה אל חלל מעוגל (N) הדומה במאפייניו לשני החללים המעוגלים C ו-J רק שגדול מהם (מידותיו 5X4 מ'). קרקעית חלל N משפועת ממרכז החלל אל כל צידיו ומכוסה סדימנט אפור. נראה כי מקור הסדימנט בפתח אנכי סתום בעל צורה מעוגלת (מידותיו 1.5X1.5 מ') הפעור בתקרת החלל. בכל שטח חלל N ישנם שברי קרמיקה רבים ובסיסי כלי אבן גדולים.

מצידו הצפוני של הפתח החסום שבמזרח חלל בית הבד ניתן להבחין בחיבור לחלל נוסף אליו לא ניתן להגיע בעקבות מילוי הסדימנט החוסם את המעבר במחילה. 

כתבו: בועז לנגפורד ובועז זיסו

שם המערה: חורבת ערקן אל חלה, מערכת בית הבד הגדולה

נ.צ: 13918/11452

גובה: 252 מ' מעל פני הים

bottom of page