top of page
פתחי המערה - נראים למרחוק

פתחי המערה - נראים למרחוק

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה במבט מבפנים

פתח המערה במבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

מחילה רחבה בסלע צור

מחילה רחבה בסלע צור

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערות ערקן א-רב הינן מערות קטנות שהתפתחו בסלע צור משוכב ומקומט מגיל סנון (תצורת מישאש). מכלול המערות מופיע במפות הטופוגרפיות שם גם מופיע שמו. המכלול נסקר ומופה באפריל 2013 על ידי ולדמיר בוסלוב, בועז לנגפורד ונבו פישביין.

 

פתחי מערות המכלול נחשפו, זה ממזרח לזה, בחזית מצוק נמוך הניצב בראש גבעה נמוכה בצידה המזרחי של בקעת אל אחמר. בחזית הפתחים ישנה טרסה גדולה המשמשת כיום כדיר עיזים. בכל חלקי הטרסה פזורים סלעי מפולת גדולים שהתנתקו מתקרת פתחי המערות ומקו המצוק.

לאורך המצוק פעורים 4 פתחים בולטים. הפתח המזרחי ביותר לא מוביל לחלל משמעותי. יתר הפתחים סומנו באותיות לועזיות: פתח מערבי – A, פתח מרכזי – B, פתח מזרחי – C.

פתח A הוא הגדול ביותר במכלול. מידותיו 5X5.5 מ' ומתארו מעוגל. הפתח מוביל אל חלל פתוח הנראה כאולם מעוגל בעל מבנה פשוט. מידות האולם 12X8 מ' וגובה מגיע ל-4 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה בגללי עיזים ומעט סלעי מפולת.

פתח B מזכיר במבנהו את זה שממערב לו. מידותיו 3X4.5 מ' ומתארו מעוגל. קיר נמוך שנבנה בצידו המערבי של הפתח אינו יוצר חסימה משמעותית במקום. מהפתח נמשכת לצפון מחילה אופקית ההולכת ומנמיכה מאזור הפתח וכלפי פנים. אורך המחילה 24 מ', ומידותיה במרכזה 4X3 מ'. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה בגללי עיזים ומעט סדימנט יבש. תקרת המערה מעוגלת (כתוצאה מקימוט שכבות הסלע) ומפוייחת.

פתח C דומה גם הוא ליתר הפתחים אך רחב מהם. מידותיו 6.5X3.2 מ' ומתארו מעוגל. סלעי מפולת גדולים הניצבים באזור הפתח חוסמים מעט את צידו המזרחי. פתח המערה מוביל אל מחילה מאורכת הנמשכת בתחילתה לצפון-מזרח ובמרכזה פונה לצפון. אורך המחילה 25 מ' ומידותיה משתנות בהתאם לאזוריה השונים. חלקה החיצוני של המערה נראה כחלל רחב (5X3 מ') בעל קרקעית אופקית המכוסה בגללי עיזים וסדימנט אפור (כנראה כתוצאה משריפת החלל) ויבש. בחלקיו השונים של אזור זה נמצאו פרטי צור רבים. ריכוז ממצאים אותר בתחתית בור זעיר שנחפר במרכז החלל. חלקה הפנימי של המערה צר (1.5X1.5 מ') וחשוך. קרקעית אזור זה משתפלת בעליה כלפי פנים המערה כשהיא מורכבת ברובה מסלע אם מפוייח המכוסה במעט סדימנט אפור, דק ויבש.

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל חזית מכלול המערות בדרך עפר המסומנת בסמ"ש כחול.

  • בעונת החורף משמשות המערות והטרסה שבחזיתן את תושבי אל פציל אשר בנו במקום דיר עיזים גדול. בכל חלקי המערות והטרסה ישנו ריכוז אדיר של פרעושים אשר ככל הנראה הגיעו למקום בעקבות הצאן.

  • כ-30 עטלפים מהסוג יזנוב נצפו בחלקה הפנימי של מחילה C.

 

כתב: בועז לנגפורד

 

 

 

שם המערה: מכלול מערות ערקן א-רב

נ.צ: 191681/163498

מיקום: דרום הבקעה

גובה: 169 מ' מתחת פני הים

 

bottom of page