top of page
פתח המערה וסביבתו

פתח המערה וסביבתו

צילום: בועז לנגפורד

מיקום פתח המערה בדופן הוואדי

מיקום פתח המערה בדופן הוואדי

צילום: בועז לנגפורד

בדרך אל המערה. תצלום מהגדה ממול

בדרך אל המערה. תצלום מהגדה ממול

צילום: בועז לנגפורד

מעבר צר בפנים המערה

מעבר צר בפנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

שיכוב למינרי עבה (אולי רפסודות קלציט?\)

שיכוב למינרי עבה (אולי רפסודות קלציט?\)

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת ערק טי הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 49 מ') המורכבת בעיקרה ממחילה מאורכת, אשר התפתחה בסלע גיר מאסיבי מגיל טורון (תצורת שבטה). סימני המסה מעוגלים, הפעורים בקירות ותקרת המחילה מעידים כי זו נוצרה בתנאים היפוגניים. במרכז המערה ישנם משקעי מערות משוכבים הנראים כרפסודות קלציט עבות, הממלאות חלל זעיר.

המערה נסקרה על ידי המלח"ם במספר הזדמנויות שונות. בראשית שנות השמונים דווחה המערה על ידי עמוס פרומקין, אשר מסר פרטים כללים אודותיה. ולדמיר בוסלוב עדכן את הדיווח לאחר ביקור במקום באפריל 2006. ביוני 2013 מופתה המערה על ידי מיקה אולמן, עמית לב ארי ובועז לנגפורד.

 

תיאור המערה:

 

פתח המערה פעור בתחתית מצוק בולט, בגדתו הצפונית של ואדי אבו מחמוד תחתון. מידות הפתח 2.5X1.7 מ' וצורתו הכללית מעוגלת. פתח המערה מוביל אל מחילה אופקית הנמשכת לצפון-מזרח ולאחר מטרים אחדים פונה לצפון-מערב. קרקעית המחילה אופקית ובחלקה מכוסה סדימנט יבש ובחלקה מורכבת מסלע חשוף. לאחר פנייתה נמשכת המחילה בעליה מתונה אשר הולכת ומחריפה עם ההתקדמות אל פנים המערה. תקרת המחילה נמשכת במקביל לקרקעיתה כשבנקודות רבות פעורות בה כיפות המסה מעוגלות. שתי מחילות קצרות מתפצלות מהמחילה העיקרית ונמשכות לאורך מטרים אחדים צפונה. לאחר התפצלות המחילות מצר מרחב המחילה הראשית ומנקודה זו ועד סופה ההתקדמות בה אפשרית בזחילה בלבד, לעיתים תוך הידחקות של ממש בנקודות צרות למעבר.

על פני המצוק, בסביבת פתח המערה, פעורים מספר פתחים נוספים אשר מובילים לחללים מצומצמים. הגדול שבחללים אלו מורכב מארובה תת אנכית, בה נפוצות מפולות אבנים המסכנות את המבקר.

 

הערות:

 

  • אל המערה ניתן להגיע מקידוח המים הנמצא 100 מ' מתחתיה. דרך עפר ההופכת לכביש אספלט מובילה מקיבוץ גלגל ועד לקידוח.

  • במערה נצפו כמה עשרות עטלפים מהסוג יזנוב. קבוצת עטלפים נוספת נצפתה בארובה הסמוכה למערה.

  • בחלקה הפנימי של המחילה נמצא שבר כלי חרס.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת ערק טי

מיקום: בקעה

נ.צ: 189039/155832

גובה: 77 מ' מעל פני הים

 

bottom of page