top of page
פתח המערה במבט מרחוק

פתח המערה במבט מרחוק

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת אנדרטת הבקעה הינה מערה קטנה המורכבת מצמד חדרים שנוצרו בתהליכי המסה פראטים. אורכה המצטבר של המערה הוא 23.5 מ' וגובהה הכולל מגיע ל-7.6 מ'. דיווח אודות המערה נמסר באתר האינטרנט "עמוד ענן". באפריל 2013 נבדקה ומופתה המערה על ידי ולדמיר בוסלוב, בועז לנגפורד ונבו פישביין.

 

פתח המערה פעור בתחתית בלט סלע מצוקי הבולט בנוכחותו בעקבות ההבדל הליתולוגי בינו (גיר) לבין סלע הסביבה (בעיקר קירטון). בחזית הפתח ישנה טרסה אופקית קטנה התחומה בשוליה על ידי השתפלות חריפה של הקרקע. מרחב הפתח נחסם על ידי קיר אבנים דו פני שבמרכזו פעור פתח מלבני (מידותיו 1.2X0.9 מ') המקורה באבן משקוף גדולה. הפתח מוביל אל חדר מאורך הנמשך למזרח. קרקעית החדר אופקית ומכוסה בגללי עיזים ומעט סדימנט דק. תקרת החדר אנה אחידה, בעיקר בעקבות כיפות המסה עמוקות הפעורות לאורכה. הקיר הצפוני של החדר נמשך בקו אחיד המוכתב על ידי מישור החלקה גיאולוגי (אזימוט 60).

 

בצידו המזרחי של החדר ישנה נישה נמוכה הנמשכת לדרום-מזרח. מול הנישה, בתחתית הקיר הצפוני של מזרח החדר, ישנו פתח נמוך המוביל צפונה אל חלקה הפנימי של המערה. חלק זה מורכב מחלל מאורך (9.5X3.5) הנמשך לצפון-מערב. קרקעית החלל מכוסה בסדימנט אפור ובערימות אבנים שקרסו מהתקרה. תקרת החלל גבוהה (עד 3 מ' מעל הקרקעית) ומשתפלת לכיוון קירות החלל. מדרגה המופיעה בתקרת מרכז החלל מפרידה בין חלקו הפנימי (הנמוך) לבין חלקו החיצוני (הגבוה). בקיר המזרחי של החלל, בסמוך למדרגה שבתקרתו, ישנו פתח קטן המוביל למחילה זעירה הנמשכת למזרח. מתארה המעוגל של המחילה הוא סימן פראטי ש"שרד" באזור זה של המערה.

 

הערות:

  • פתח המערה נמצא כמה עשרות מטרים מצפון-מערב למגרש החניה הסמוך לאנדרטת הבקעה.

  • במערה נצפו כמה עשרות פרטים של עטלפי חרקים מהמין יזנוב גדול ויזנוב קטן (אפריל). בעלי חיים נוספים שנצפו במערה: פגר של שחור זנב נמצא במרכז חדר הכניסה. את קירות חדר זה מעטרים גם מעט קינים של צרעה בנאית. מספר מיני עכבישים, חיפושיות יבשות ופרטים יבשים רבים של רב רגל שחום נמצאו בכל חלקי המערה. באזור פתח המערה נראה דבוקות ביצים של מניפנית או שממית. פרט בוגר של שממית נצפה בחלל הכניסה. בכל חלקי המערה ישנה נוכחות של קרציית המערות.

  • בחלקי המערה השונים, כמו גם בטרסה שבחזיתה, נמצאו שברי חרסים קלאסים וקדומים.

 

 

כתב: בועז לנגפורד

 

 

 

שם המערה: מערת אנדרטת הבקעה

נ.צ: 193692/162428

מיקום: דרום הבקעה

גובה: 184 מ' מתחת פני הים

bottom of page