top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערה אופקית צרה המצויה בתחתית מדרגת סלע באזור בו ישנם טרסות רבות. פתח הכניסה מוסתר בשיחי אחירותם החורש הגדלים בסמוך לפתח.

המערה ממוקמת 2 ק"מ מדרום לברכת מן, בתחתית ערוצון היורד אל דולינה 130 ואל נחל גובתה.

פתח המערה מוביל למחילה צרה הפונה מזרחה, ונמשכת כ-4 מ' בכיוון זה עד סופה שם ישנו פיצול למחילה נוספת אשר התפתחה לאורך סדק הניצב למחילת הכניסה ואורכו 15 מ'. נקודת המפגש בין המחילות היא במרכז הסדק כך שלמעשה ישנה מחילה צרה ונמוכה הנמשכת כ- 8 מ' צפונה ומרחק דומה דרומה. בקירות המערה ישנם אלמוגי מערות וכיסוי טרוורטין.

מידות פתח הכניסה: 1.3X1.3 מ'.

 

 

הערות :

 

  • במערה נצפו סימנים לפעילות דורבנים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערה 135

נ.צ: 2209003/297717

גובה: 1280 מ' מעל לפני הים

 

bottom of page