top of page
מיקום בור צבים (מוקף בעיגול אדום)

מיקום בור צבים (מוקף בעיגול אדום)

צילום: בועז לנגפורד

כורי משפכן בחלל הבור

כורי משפכן בחלל הבור

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

בור צבים הינו בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).

המערה נתגלתה על ידי טוביה נייט, ולדמיר בוסלוב, שמש יערן ובועז לנגפורד באוקטובר 2012.

 

למערה פתח אנכי מעוגל (מידותיו 1.1X1.5 מ') הפעור במדרון גדתו הצפונית של נחל תאנים תחתון, כמה עשרות מטרים מעל בסיס הערוץ. סביבתו החיצונית של הפתח מורכבת ממדרון טרשי הנטוי צפונה בשיפוע כ-25 מעלות ומכוסה צמחיית בתה של חברת סירה קוצנית. פתח המערה, הפעור מפני המדרון ומטה, אינו נראה במבט מתחתית המדרון. פתח אופקי של כוך רדוד הפעור במצוק מקומי במדרון שמעל פתח הבור מסגיר את מיקומו.

פתח המערה מוביל אל ארובה אנכית שעומקה 6 מ' וקירותיה מכוסים בחלקם בטחב ירוק. בתחתית הארובה ישנו חלל מעוגל שקרקעיתו ותקרתו משתפלים לצפון-מזרח. קרקעית החלל מכוסה בשופכת קרקע ואבנים בעוד שתקרתו וקירותיו חשופים או מצופים במעט משקעי מערות יבשים. כל חלל המערה מואר למחצה ומהווה בכך נקודה מועדפת על פרוקי רגלים רבים, בראשם מספר מיני עכבישים המשתכנים בעיקר לאורך קירות פיר הכניסה.

 

 

הערות

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-850 מ'). ניתן להגיע עד 50 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת 7 מ' חבל עזר ללא צורך בציוד גלישה. את החבל ניתן לעגון בצמוד לפתח המערה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: בור צבים

נ.צ: 156724/185625

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 136 מ' מעל פני הים

 

bottom of page