top of page
פתח מערת עין יורקעם

פתח מערת עין יורקעם

צילום: בועז לנגפורד

פתחה המשני של המערה ברקע בריכת עין יורקעם

פתחה המשני של המערה ברקע בריכת עין יורקעם

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת עין יורקעם הינה מערה קטנה הבנויה מחדר יחיד הפעור בגדה הדרומית של נחל חתירה בגובה אפיק הנחל. למערה פתח רחב ובולט, ממנו חודר אור אל כל חלקיה.

המערה התפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה) ובהתאם לצורתה הכללית, ועל אף קירבתה הרבה לאפיק, ניתן להניח כי נוצרה בתהליכי המסה שפעלו מתחת למפלס מי התהום, ולא כתוצאה מסחיפה או שחיקה מכנית.

בסמוך למערה ממערב ישנו סדק צר בעל דפנות מוחלקות, רוחבו 0.5 מ' ואורכו כ-10 מ'. לסדק שני פתחים משני צידיו של גוש סלע גדול כך שניתן לעבור בסדק מצד לצד של הסלע.

 

הערות:

הגישה אל פתח המערה אפשרית בהליכה רגלית בשביל מסומן העובר על הגדה הדרומית של נחל חתירה ויורד לערוץ. לאחר הגעת השביל לערוץ ניתן לעלות במעלה הנחל עד לפתח המערה.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת עין יורקעם

מיקום: נחל חתירה המערה

גובה: 260 מ' מעל פני הים

 

 

 

bottom of page