top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: ולדמיר בוסלוב

תאור המערה:

 

מערה קטנה שהתפתחה בגיר צהבהב בשולי דולינה 127. 

פתי המערה ממוקם בראש אגן הניקוז של נחל ערער, בצידה הדרומי של דולינה 127 חבויה תחת ערימת סלעים אשר נפלו בזמן סלילת אחד הפיצולים מכביש מס' 999.

מפתח המערה שמידותיו 0.5X0.5 מ' נמשכת מחילה אנכית לעומק של כ-3 מ' שבתחתיתה מתחברת למחילה אופקית הנמשכת 4 מ' דרומה. קרקעית המחילה בוצית ומתקרתה מטפטפות טיפות מים.

 

הערות:

 

  • כ- 15 מ' ממזרח למערה, בצידה המזרחי של דולינה 127 ישנו בולען סתום שמידותיו כ-1X1 מ' ועומקו כ-2 מ'.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד וולדמיר בוסלוב

 

שם המערה: המערה הקטנה - בתוך דולינה 127

נ.צ: 221340/301700

גובה: 1614 מ' מעל לפני הים

 

bottom of page