top of page
פתח מערת מאשה

פתח מערת מאשה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה במבט מבפנים

פתח המערה במבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת מאשה הינה מערת קטנה המורכבת מאולם פתוח, אשר התפתח בתהליכי המסה פראטים, בסלע גיר מגיל איאוקן (תצורתתמרת). שכבות הסלע בה התפתחה המערה נטויות במתינות לכיוון אזימוט 25 (דיפ -º10.7).

המערה נחקרה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, על ידי פרנסיס טרוויל פיטר, אשר חפר במקום שטח נרחב, בו נתגלו שרידים מתקופות: בורנזה-קדומה וכלכולית. דיווח מחודש אודות המערה נמסר על ידי ולדמיר בוסלוב, אשר ביקר במקום בשנת 2010. בדצמבר 2013 ערך צוות המלח"ם ביקור נוסף במערה ובמהלכו בוצע מיפוי של חלל המערה והטרסה שבחזיתה. במהלך הביקור הובחנה פעילות שוד משמעותית, אשר התרכזה בחפירה מאסיבית אל תוך בור החפירה הישן, בסמוך לחלקו הפנימי של הפתח. דיווח אודות פעילות זו הועבר ליחידת השוד של רשות העתיקות.

 

תאור המערה:

פתח המערה פעור בגדתו הצפונית של נחל יראון, כ-25 מ' מעל אפיק הנחל. מידות הפתח כ-10.5X2 מ' וצורתו הכללית מקומרת. סלע מפולת גדול חוסם את מרכז מרחב הפתח כך שמרחוק נראה הוא כפתח מעוגל שמידותיו 4.5X2 מ'. בחזית הפתח נמשכת טרסה צרה, רוחבה כרוחב הפתח ואורכה מטרים ספורים. קצה הטרסה תחום על ידי מדרון גדת הנחל, הנמשך בירידה לדרום (שיפוע המדרון -º26).

חלל המערה מורכב מאולם מעוגל ומואר למחצה. מידותיו 11X11 מ' וגובהו המקסימאלי מגיע ל-4 מ'. קרקעית האולם מכוסה קרקע יבשה ומעורבלת, בה מעורבות אבנים רבות. רוב שטח הקרקעית הופר בחפירה שנעשתה במקום. לאורך הדופן צפוני של האולם נמשכת רצועת קרקע צרה אשר לא נחפרה, כך שניתן להבחין במפלסה המקורי של קרקעית המערה. תקרת המערה מקומרת ומכוסה ברובה בשכבת פיח. בנקודות שונות משתלשלים ממנה משקעי מערות בלויים (משטחי זרימה ונטיפי קש).

מעט מאד פרטי צור וקרמיקה נמצאו בחלל המערה ובטרסה שבחזיתה. עוד נמצאה גולגולת רצנטית של חזיר בר. בתקרת המערה אותר קן קטנטן של עוף לא מזוהה.

 

 

הערות:

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש האספלט העובר לאורך בסיס גדתו הדרומית של נחל יראון. פתח המערה נראה מצוין גם תוך כדי נסיעה בכביש. יתכן ובעתיד יוסתר הפתח על ידי מספר אורנים הגדלים בסביבתו.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

כתב: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת מאשה

נ.צ: 194021/274701

מיקום: נחל יראון

גובה: 517 מ' מעל פני הים

 

bottom of page