top of page
תחתית הקמין

תחתית הקמין

צילום: ולדמיר בוסלוב

צילום: ולדמיר בוסלוב

פתח הקמין

פתח הקמין

צילום: ולדמיר בוסלוב

תאור המערה:

 

קמין רחב שעומקו כ-5 מ'. הקמין התפתח על גבי מדרון סלעי ללא דולינה.

בתחתית הקמין ישנו בולען צר ובלתי עביר.

מידות פתח הכניסה: 0.5X0.4 מ'.

 

 

הערות:

 

  • אין צורך בציוד גלישה על מנת לרדת אל הקמין.

 

 

נכתב על ידי: ולדמיר בוסלוב

 

שם המערה: קמין 39 – הר שקד

נ.צ: 223801/302393

גובה: 1950 מ' מעל לפני הים

bottom of page