top of page
נערים תושבי פקיעין בכניסה למערה ירוקה

נערים תושבי פקיעין בכניסה למערה ירוקה

צילום: בועז לנגפורד

השחתה בכתובות על דופן המערה

השחתה בכתובות על דופן המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערה ירוקה הינה מערה קטנה המורכבת מאולם דו מפלסי שהתפתח בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצ' סחנין). למערה פתח גדול (מידותיו 3.5X1.3 מ') הפעור במתלול חריף היורד מהר שזור צפונה. פתח המערה מוביל לחלל רחב (A) שמידותיו 7X6 מ', וגובהו מגיע עד 2 מ' . חלל זה נראה כחלל מעוגל ומואר, תקרתו גבוהה ופעורות בה כיפות המסה רחבות. במרכז תקרת האולם ישנו פתח סתום שהוביל, ודאי בעבר, לפני השטח שמחוץ למערה. קירות החלל מורכבים מסלע גיר בלוי המכוסה שכבת טחב ירוק, במקומות שונים נראים ספלאוטמים יבשים היורדים מקירות ותקרת החלל. קרקעית החלל ותקרתו תחומים ממזרח במדרגה גבוהה, היורדת לחלקו התחתון של חלל המערה. בצידו הדרומי של חלל A ישנה נישה רחבה (1A), קרקעיתה משופעת ובנויה סלע, תקרתה משתפלת כארובה עמוקה שבראשה ישנו פתח צר אל פני השטח שמחוץ למערה. ממזרח לנישה זו, בפינתו הדרום מזרחית של חלל הכניסה, ישנו פתח אליפטי המוביל לחדר מעוגל (B) שבמרכזו ישנו עמוד סלע רחב. קרקעית החדר אופקית ומכוסה שכבת עפר דקה, תקרתו אינה אחידה ופעורות בה כיפות המסה עמוקות. ברחבי חדר זה נמצאו מעט שברי כלי חרס גסים.

ממזרח לחלל הכניסה, במפלס נמוך ממנו ישנו אולם רחב, בעל צורה מעוגלת (C) שמידותיו 12X10 מ' וגובהו כ-5 מ'. קרקעית אולם זה מכוסה שכבת קרקע כהה המשופעת ממערב למזרח ובמקומות שונים מותקנים בה קירות נמוכים בנויים אבני שדה. בכל חלקי אולם זה, כמו גם ברוב חלקי המערה, פזורה פסולת רבה.

 

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית משכונת חיילים משוחררים של הכפר פקיעין.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

 

ציוד:

  • הביקור במערה אינו דורש שימוש בציוד מיוחד.

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערה ירוקה

מיקום: מדרום לכפר פקיעין

גובה: 700 מ' מעל פני הים

bottom of page